Horizontalne direkcionalne, kompjuterski navodjene busilice omogucavaju veoma fleksibilne instalacije podzemnih linija (gasnih, vodovodnih, elektricnih, telefonskih , kablovskih (TV), optickih) bez otvorenog kopanja i bez svih ometanja koje tradicionalne procedure iskopa nose sa sobom.

Jako su korisne u urbanim sredinama jer ne ometaju saobracaj, zatim za podbusenja ispod reka kao i u ekoloski osetljivim sredinama gde standardno kopanje ne bi bilo prakticno.

Horizontalne busilice - male (kliknite za vise detalja):

 

TORO (ex Astec) DD-2024

TORO (Ex ASTEC) DD-4045

Horizontalne busilice - srednje i velike male (kliknite sliku  za vise detalja):